Kontakt

ELVICO, s.r.o.

Cabanova 25

841 02 Bratislava

Email: elvico@hotmail.sk

IČO: 35862831

ELVICO je zapísaná v Obchodnom registri OS Bratislava I, Oddiel Sro, vložka číslo 29344/B